kompass_fagerborgkirke_alter.jpg
 

Kompass er et fellesskap for studenter og unge voksne midt i Oslo.
Vi tilhører Fagerborg kirke og har gudstjeneste annenhver søndag.

 
tidspunkt_02.png
 
 
 
piktogram-01_kobolt.png
 

Hva er det å tro?
”Kom og se!” sa Jesus når han kalte sine første disipler, og de første kristne ble kalt “De som tilhører Veien”.

Å tro er altså å være på vei. Som i livet ellers. Vi står ikke stille, men reiser stadig inn i nye terreng og landskap. Vi må spørre oss frem. Vi vil snuble og reise oss. Det vil være klarvær og tåke, men vi er hele tiden på vei fremover. Hvile, mat og et reisefølge er essensielt for reisen. Noen kaller dette kirke.

Kompass er et reisefølge av unge voksne som søker å finne ut av hva det vil si å følge Jesus. Vår visjon er: Følge Jesus – dele liv. Vi tror nemlig det beste er å reise sammen, at vi trenger hverandre for å finne frem.

Velkommen med.

 

 
 
 
kompass_fagerborgkirke_orgel.jpg
 
 

– Hva vi driver med –

 
 

Gudstjenester
Annenhver søndag samles vi til kveldsmesse i Fagerborg Kirke. Liturgien vår tar utgangspunkt i Den norske kirkes gudstjenester, med litt nye former og tonespråk. Musikk, nattverd, en preken og bønnevandring står i fokus. Etter messen inviterer vi til kirkekaffe eller kveldsmat.

 
 

Sosiale påfunn
Vennskap kan man ikke organisere, det må vokse frem av seg selv.  Men vi kan skape rom og møteplasser, og det prioriterer vi høyt. Du vil kunne risikere å bli invitert med på både tur og kultur i alt det Oslo har å by på, og hver høst drar vi av gårde til en helgetur i Nordmarka.

 
piktogram-03_kobolt.png

Diakoni & misjon
Vi vil ikke være oss selv nok.
Lokalt i Oslo er noen av oss involvert i å spille fotball sammen med flyktninger.
Vi støtter også et misjonsprosjekt i Carlisle, England, som satser inn mot ungdommer i utsatte områder med høy arbeidsledighet og stor sosial nød.

 
 

Dypere
Annenhver onsdag går vi dypere inn i troen og livet, og skaper rom for samtale, og refleksjon i mindre fellesskap.
Vi møtes for bordfellesskap og suppe, og så snakker vi om troen og livet. Samlingene ledes av Johne Stødle, prest i Kompass og Sunniva Gylver, sogneprest i Fagerborg. Hver samling avsluttes med anledning til å delta på Stille Messe i kirka.

 
 
 
kompass_fagerborgkirke_fasade.jpg
 

Vi vil være et fellesskap med rom for kreativitet og nye ideer! Siden 2004 har vi hatt fellesskap i Fagerborg Kirke under navnet F2. Nå heter vi Kompass, og står ved et veikryss hvor vi skal tråkke opp nye spor. Vi ønsker derfor å invitere mennesker til å være med å forme og bygge Kompass fremover. Har du en tanke eller ide? Vi vil høre fra deg!
Ta også kontakt om du bare lurer på noe.

 

– Ansatte –

 
1557356_900928189937375_4664471621582551674_o.jpg

Johne Stødle

Kompass-prest (80%)
E-post
johne@oslokompass.no
Tlf 920 83 671

stig_LR.jpg


Stig Børre Høydal

Musikkansvarlig (20%)
E-post
stigborre@oslokompass.no
Tlf 993 90 428